De opdracht

Maak dit document zo nauwkeurig mogelijk na in XHTML. Zorg ervoor dat er een link naar pagina 2 staat.

Jouw favoriete webpagina

Een website die ongetwijfeld heel dierbaar voot mij is, is YouTube. die kan niet ontbreken

Contact

Mocht een lezer van deze jou willen bereiken, dan kan hij of zij jou altijd mailen. mocht een lezer je